WESAR ,WESARE İSLOM U ZAZAYONO
  XUTVE VEDAY
 
hicr 9 Miladi serda 631 idı Mekke’dı Arafat’dı 140.000 merdımire irad kerdo.

Hamd tek seve Allh’yo. Eyre hamd kemı,Eyra f wazemı Eyr tewve kemı. rinda nefsondemra gunayonde melondemra sığınmışe y bemı. Allh kı yewery berzo rayda raştı kes ınyo ey rayra vejo, o kı eş rayda ewtı kes ınyo kı ey biyaro rayda raştı ser.

Şehdet qeno kı: be Allh’i başka ilah ınyo. O yewo.Eşecı wertağecı ınyo. Kona Şehdet qeno kı: Muhammed S.A.V. kule Ey'o Rsl Ey'o.

Ey İsonenı!

Kalonemı weş goşte ! Nezono beqe ,na serı dıma şımawa kona nışky aytavy.

İsonenı!

Ne rojye şıma seny mukaddesyese, ne aşmye şıma seny mukaddesyese, no şaare şıma ( Mekke )seni mımvarekase, conye şıma,malye şıma,namusye şıma weny mukaddesye, heme eşit tecazra xelesyaye.

Eshabyemı!


Şımaro muhekkak bıres Rabbdexo.O'roji şıma ımyokı şıma kerdo eyra onco sorgi .Sekın mı tepiya dalaletonde veryıno ser me şre mıl yewbiny
pıromed !.Na vasyyamı,ewyekı ayta wa bıresne ewyekı ayta niy.Benokı merdımokı ayta resneno uwokı deha weş fm keno.

Eshabyemı!

Qomi hetı yew emanet estose hemo ara werdecıdo. Bızneqı heme eşide fayzy wedaryaw.Allahy ına hukm dau.Fayzoqı mı sıftay wedardo Laje Avdılmıttalivi ( dedemı ) Avvas'yo.Lakin per şımau esas ayty şımau.Ne zulm bıqır ;ne jy şımar zulm bıvo.

Eshabyemı!


Dikkat bıkır.detyekı cahilinıra mend pero wedaryae, lıngdamı bındıre.Dawe gunyekı wexte cahylinıdı dıma şyne safy wedaryae.Dawa gunyakı mı sıftay wedardı ajy dawa torne Avdılmıttalivi İyas bin Ravia'ya.


Ey isonenı !


Muhekkak şeytony ne rdondı cıre ivadet kerdışra omıdaxo pır bırnawa.Fekat şıma be ney qaronde şımae kıjodı ey dıma şıne, nojy ey keno memnun.Seve dyneşıma xelesnayış nynorajy dury vındıre.

Ey isonenı !

Ez tavsiye keno hekkone ceneko bıvine na hususıdı Allahira bı terse.Şıma ceneky emonetye Allahye gıroty ,nemuze yno mrde Allah’ya xore ke helal.Hekke şıma ceneko serdı, cenekojy hekkecı şıma sero esto.Hekke şımaukı ceneko serdı , dşege şıma ık kesire cenawıtış nekerdış merdımyekı şıma cıra hesneken beiznda şıma keyonde şıma ne gırotışo.Ekı merdımyekı omeyışte cıre şıma msaade nekerdo yno byıre keyese , Allahy yno dşegdı tek ternayışyre nevyse şenık pırodayışa dury ternayışyre yzny dawa şıma.Hekke cenekonkı şıma serdıro gore orfu dete meşruy nonweru ekacı temin kerdışo.

Ey muminyen !

Ezo şımare dı emaneto raverdono, ıağkı şıma e tepışti yno dıma şye rayaxo ık vinineken. emoneti ,Kıtave Allahy Qur’un –u Kerym u snnete Peyxamver'yo(asm).

Muminyen !

Kalonemı weş goşte weş xo zerekıre.Mısılmon brare mısılmonyo ına mısılmony pero brarye.Gunyacıji malecıji yew brarde mısılmoni binire helal nevena.Fekat malexo zere weşyna dase o başkau.


Ey İsonenı !

Cenav-i Hekky werde hergu hekkyre hekkecı dau.Mirazra peşka hergu ysony kerda kışta.Werede mirazire wasy lzum nekeno. Loreg doşegde komyde Allahy dause aytye eyo.Komo kı zinake eyr mehrumynı esta.Be perdexo azz vate beazz yajy be werdexo byno dıma şyaye bındest,wa lnete Allahy melekon u isono bero ey ser.Cenav-i Hekk isonen ze yno ne tewvecı ne adaletu şahydynacı kevul keno.

''Ey isonenı!
Rabbeşıma yewo.Piye şıma yewo.Şıma pero loreqye dom'ye, dom jy herıraw.Seny pilyna revy uwokı rev niyo ey ser ınyase , ten suryji ten siyay ser, siyayjy sury ser pilynacı ınya.Pilynı oncax tekwadıra ,Allahy'ra tersayıştıra .Allahy het en kymetıne şıma uwokı Ey'ra
en zaf terseno aw.''Azaecı bıryaye yew siya qole serde şımadı serdar tayin vo,eqı şıma kıtavde Allahy'a idare bıkırose , ey goşte iteat bıkıre.
''Kefhatın be kefhatte xo kefhatın neveno.Pi , kefhatte lajy ser, lajjy
kefhatte pery ser kefhatın neveno.
''Dikkat bıkıre!Ne ıhar iyo haknehak mekır:Allahy're ık teva wertak me tepışe.Gonokı Allahy herom u dest panenonyeno kerdo, cado nehaka nekışene.Zina neken.Dızdynı neken.''Hetonu isony vaje Lilahe illallah
inona cihad kerdışa mr biyo.Wexto kı ney vaje gononexo u malonexo xelesnen.Hesavecıse ayite Allahy'o.
''İsonenı! ''
Sıva ero mı şımare pers kıre, şımaro sevaje ?
Eshaby Kiramy pero piya na va :
''Ma vomı Şıma elciyına Allahy ifa kerdı, wazifexo haktecına ar ca, mare wasi nesihat kerdy, şehadet kemı!''
Neyser Resul-i Ekrem Seyyidema(SAV), gışta şehadetaxo kerdı berz,dıma aarne cem'ty seru rdı war u na va :
''Şahid vı, y Rabb!Şahid vı, y Rabb!Şahid vı, y Rabb!''Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:
 
  Bugün 94892 ziyaretçi (246872 klik) kişi burdaydı!
WİDYOYE CAYU ŞAARONDE ZAZAYO ( ZAZA YÖRELERİ VE ŞEHİRLERİ VİDEOLARI)

DÊRYE ZAZAÎ

WIYAYIŞ
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=